Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

houda
22:23
22:05
4848 49c5
Reposted fromsunlight sunlight viasouxie souxie
22:05
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur viasouxie souxie
houda
22:05
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaolewka olewka
houda
22:04
7780 a704
houda
22:03
0011 157d
Reposted fromShtriga Shtriga viamr-absentia mr-absentia

August 14 2017

houda
12:47
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool vianataliana nataliana
houda
12:47
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca vianataliana nataliana
houda
12:47

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaWilalena Wilalena
houda
12:37
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
12:37
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

houda
12:36

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
houda
10:05
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
houda
10:05
houda
10:05
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu

August 01 2017

houda
15:12
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viate-quiero te-quiero
houda
15:10
Trzeba tworzyć sobie własną przestrzeń - taką, w której jest spokój i dużo książek.
— "Myśl to forma odczuwania. Susan Sontag w rozmowie z Jonathanem Cottem"
Reposted fromciarka ciarka viate-quiero te-quiero
houda
15:09
8486 7b25 500
„Doświadczenie kliniczne wskazuje, że aby zrealizować ambitne zadanie przejścia pełnej analizy, pacjent musi się poczuć wystarczająco wygodnie, by pozwolić sobie w gabinecie terapeutycznym na regresję, to znaczy odczucie wszystkich intensywnych emocji typowych dla wczesnego dzieciństwa. Pacjenci zauważają najczęściej, że gdy w czasie terapii zaczynają się czuć jak w okresie dzieciństwa, poza gabinetem terapeutycznym mają wrażenie, że są dojrzalsi i bardziej autonomiczni."
Nancy McWilliams
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viate-quiero te-quiero
houda
15:09
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaWilalena Wilalena

July 27 2017

15:00
5570 5d90
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl