Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

09:15
houda
09:14
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
houda
09:14
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
09:13
9672 98a6
Reposted frombrumous brumous viagabunia gabunia
houda
09:12
1796 3245
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamr-absentia mr-absentia
09:03
2087 f46b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamr-absentia mr-absentia
houda
09:03
2438 ed27
houda
09:01
houda
09:00
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viamajenki majenki
houda
08:59
5403 28f8 500
Reposted fromfungi fungi viaStoneColdSober StoneColdSober
08:56
houda
08:56
houda
08:55
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagabunia gabunia
houda
08:55
Reposted fromjasminum jasminum viagabunia gabunia
08:54
I learned from a very young age that if I persued the things that truly excited me, that they would reward in more important ways, like happiness.
Brandon Boyd (via wordsnquotes)
08:53
6389 01a4 500

Seville, Spain (by Xuyong Ying)

08:53
houda
08:52
houda
08:52
2177 236c
Reposted fromscorpix scorpix viamr-absentia mr-absentia

September 11 2017

houda
19:06
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viatrespass trespass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl