Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

houda
21:08
Według mnie są dwa rodzaje śmierci. Jeśli masz szczęście dożywasz starości, aż Twoje ciało wysiada i jest po wszystkim. A jeśli masz pecha umierasz powoli. Kawałek po kawałku, aż pojmujesz, że jest już za późno.
— 13 powodów- S01E12
Reposted frompastelowe pastelowe
houda
21:08
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacurlydreamer curlydreamer
houda
21:08
5520 4b26 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viadiedrunk diedrunk
houda
21:08
3143 647c
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vianoisetales noisetales
houda
21:08
3124 54f1 500
Reposted fromszatanista szatanista vianoisetales noisetales
houda
21:07
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viamr-absentia mr-absentia
21:07
9465 fa40 500
Reposted fromikebanako ikebanako viamr-absentia mr-absentia
houda
21:06
4053 24a2 500
houda
21:06
Reposted frombluuu bluuu viacurlydreamer curlydreamer
houda
21:06
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
houda
21:06
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viacurlydreamer curlydreamer
houda
21:06
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viayveee yveee
houda
21:04
Zarabiam pieniądze, by w pewnym momencie stwierdzić, że stać mnie na popełnienie samobójstwa w swoim ulubionym miejscu.
— Wtedy się już nie zawaham. MÓJ CEL.
Reposted fromniskowo niskowo viayveee yveee
houda
21:04
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viayveee yveee
houda
21:04
2331 22d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayveee yveee
houda
21:03


The Wolf T-Shirt
houda
21:03
Zanadto szanuję miłość, żeby wierzyć w coś takiego. Nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. To zbyt proste. Byłoby fajnie, gdybyśmy zakochiwali się bez wysiłku. "Zabawna sprawa. Szedłem dziś ulicą, spojrzałem na kogoś i się zakochałem". Spojrzenie nie wystarczy, trzeba się napracować. I to ciężko. Dlatego nie wierzę w miłość do kogoś, kogo się nie zna. Żeby kogoś pokochać, trzeba go dobrze znać.
— Catherine Ryan Hyde
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viawetryagain wetryagain
houda
21:03
Posiadam tyle, a wszystko pochłania uczucie dla niej. Posiadam tyle, a bez niej wszystko mi jest niczym.
— Johann Wolfgang von Goethe - Cierpienia młodego Wertera
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawetryagain wetryagain
houda
21:02

Ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie. Dobre czy złe, dobrego czy złego człowieka, ale zawsze życie.

— Marek Hłasko

Reposted fromstorczyk storczyk viazoou zoou
houda
21:02
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl