Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

houda
21:45
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamajenki majenki
houda
21:44
Czy można być tak przepełnionym uczuciami, że aż nie czuć nic?
21:43
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamajenki majenki
houda
21:43
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamajenki majenki
houda
21:42
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viamajenki majenki
houda
21:41
2289 2f90
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
houda
21:41
1397 d830
Reposted fromzrazik zrazik viairmelin irmelin
houda
21:41
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrozdzi drozdzi
houda
21:40
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadrozdzi drozdzi
21:40
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadrozdzi drozdzi
21:40
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadrozdzi drozdzi
21:40
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viadrozdzi drozdzi
houda
21:40
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

June 13 2017

houda
10:16
2664 a3f7 500
Reposted frombeer beer viairmelin irmelin
houda
10:15
9988 3cb6 500
Szarańcza
Reposted fromEDi EDi viairmelin irmelin
houda
10:15
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viaretaliate retaliate
houda
10:15
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viacysia cysia
houda
10:14
10:12
2396 eeb4 500

plannedparenthood: We mourn. We remember. We stand with the LGBTQ community against hate and violence.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viamr-absentia mr-absentia
10:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl