Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

houda
10:18
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll viaStoneColdSober StoneColdSober
houda
10:17
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacysia cysia
houda
10:17

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viacysia cysia
houda
10:17
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacysia cysia
houda
10:17
if you love someone you should let them know
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty
houda
10:17
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
houda
10:16
7374 33ae
Reposted fromnfading nfading
houda
10:16
houda
10:16
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viadrozdzi drozdzi
houda
10:16
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viadrozdzi drozdzi
houda
10:16
Reposted fromoll oll viacatchdimoment catchdimoment
houda
10:16
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
houda
10:15
2411 87cf 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagabunia gabunia
10:15
houda
10:15
houda
10:14
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
houda
10:14
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
houda
10:14
Reposted frombeyooonce beyooonce
10:13
8613 70a9 500

cinemacoloris:

manchester by the sea (2016) dir. kenneth lonergan

Reposted fromvronk vronk viamoviesss moviesss
10:13
8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viamoviesss moviesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl