Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

16:34
1823 a6f9
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
houda
16:34
3596 ed40 500
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
houda
16:34
7565 9835
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
houda
16:33
2756 c901 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
houda
16:33
2792 241b
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
houda
16:33
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
houda
16:32
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viairmelin irmelin
houda
16:32
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
16:24
16:24
2741 0fb7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajesuismadeleine jesuismadeleine
houda
16:24
houda
16:24
1407 67f3
Reposted fromoutline outline vialubie-lato lubie-lato
houda
16:23
houda
16:23
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
houda
16:23
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds vialubie-lato lubie-lato
houda
16:23
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viatrespass trespass
houda
16:23
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze. 
— Henry Ford
Reposted fromtupfen tupfen viatrespass trespass
16:23
Speak when you are angry and you will make the best speech you will ever regret.
— Ambrose Bierce (via alittlebitoflace)
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
houda
16:22
9158 caaf 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy
houda
09:42
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl