Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

houda
22:02
houda
22:02
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viairmelin irmelin
houda
22:01
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
houda
22:01
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagabunia gabunia

July 19 2017

houda
09:35
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viascorpix scorpix
houda
09:30
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
houda
09:30
4636 90ee 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
houda
09:29
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viascorpix scorpix
houda
09:29
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viascorpix scorpix
houda
09:29
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viascorpix scorpix
houda
09:29
9356 05ba 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viascorpix scorpix
houda
09:27
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
houda
09:27
3719 fe1c 500
Reposted frompierdolony pierdolony viascorpix scorpix
09:27
7509 19ad
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viascorpix scorpix
houda
09:27
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viagabunia gabunia
houda
09:27
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagabunia gabunia
houda
09:26
... a ja nagle miałem dosyć tej piosenki (...) ludzi, którzy nie umieli żyć, miasta, które nie umiało nawet istnieć. I dziewczyny, która była gdzieś w tłumie, przez którą gotował mi się mózg, o którą bez przerwy biłem się sam ze sobą, o której nawet nie wiedziałem, czy mam dosyć jej, czy mam dosyć moich własnych durnych rozterek na jej temat.
— Kuba Żulczyk, Wzgórze psów, s. 532
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viagabunia gabunia
houda
09:25
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
houda
09:21
Coś tam mi szeptałeś, że Cię więcej nie opuszczę,
Może to było szczere, ale później raczej smutne
Tak już jest, gdy się widzi błędy tylko cudze.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
houda
09:21
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl