Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

houda
09:21
8786 3074
Reposted frommiststueck miststueck viapastelowe pastelowe
houda
09:21
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viapastelowe pastelowe
09:21
3936 453d
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapastelowe pastelowe
houda
09:21
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viapastelowe pastelowe
09:20
4172 d1c4 500
Reposted fromyoucrashstanding youcrashstanding viagabunia gabunia

August 19 2017

houda
22:23
22:05
4848 49c5
Reposted fromsunlight sunlight viasouxie souxie
22:05
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

houda
22:05
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaolewka olewka
houda
22:04
7780 a704
houda
22:03
0011 157d
Reposted fromShtriga Shtriga viamr-absentia mr-absentia

August 14 2017

houda
12:47
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool vianataliana nataliana
houda
12:47
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca vianataliana nataliana
houda
12:47

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaWilalena Wilalena
houda
12:37
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
12:37
houda
12:36

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
houda
10:05
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
houda
10:05
houda
10:05
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl